Διδακτικό Προσωπικό

 

 Σταμούλης Δημήτριος

Πανταζοπούλου  Αναστασία

Παπαδοπούλου  Μαρία

Κάσσου  Χριστίνα

Παγούρα  Σταυρούλα

Θεοδώρου  Γεώργιος

Τσολάκη  Αικατερίνη

Φελεκίδης  Παντελής

Μεδίτσκου  Γιαννούλα

Τσεχελίδης  Ιωάννης

Καραφυλλίδου  Μαρία

Στουγιάννου  Κυβέλη

Δαμιανίδης  Αλέξανδρος

Κουκουράκη -Σουλιώτη  Σοφία

Αρβανίτη  Αικατερίνη

Παπαγιαννούλη  Δέσποινα

Στεφανοπούλου  Ιωάννα

Τρίγκα  Αντιγόνη

Δημάδη Κωνσταντίνα

Πλωμαρίτης  Αλέξανδρος

 

 Δ/ντής,  Α   ΣΤ

Τάξη  Α1

Τάξη  Α2

Τάξη  Β

Τάξη  Γ

Τάξη  Δ1

Τάξη  Δ2

Τάξη  Ε1

Τάξη  Ε2

Τάξη  ΣΤ

Ολοήμερο

Αγγλικά

Γυμναστική

Γυμναστική

Πληροφορική

Γαλλικά

Θεατρική  Αγωγή

Παράλληλη Στήριξη

Εικαστικά

Θεατρική  Αγωγή