Διδακτικό Προσωπικό

 

 Σταμούλης Δημήτρης

Μεδίτσκου  Γιάννα

Πανταζοπούλου  Τασούλα

Παπαδοπούλου  Μαρία

Θεοδώρου  Γιώργος

Τσολάκη  Κατερίνα

Μελιόπουλος Δημήτρης

Κάσσου  Χριστίνα

Φελεκίδης  Παντελής

Τσεχελίδης  Γιάννης

Καραφυλλίδου  Μαρία

Στουγιάννου  Κυβέλη

Δαμιανίδης  Αλέξανδρος

Κουκουράκη -Σουλιώτη  Σοφία

Παπαγιαννούλη  Δέσποινα

Αλεξίου Σπύρος

Μιχαηλίδου Θεοδώρα

Σαρακατσιάνος Αντώνης

 

 

 Δ/ντής,

Τάξη  Α

Τάξη  Β1

Τάξη  Β2

Τάξη  Γ

Τάξη  Δ

Τάξη  Ε1

Τάξη  Ε2

Τάξη ΣΤ1

Τάξη  ΣΤ2

Ολοήμερο

Αγγλικά

Γυμναστική

Γυμναστική

Γαλλικά

Πληροφορική

Καλλιτεχνικά

Μουσική