Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Πρωινή ζώνη

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
08.00 – 8.10 10′ Υποδοχή μαθητών
08.10 – 09:40 90’ 1η διδακτική περίοδος (1η και 2η ώρα)
09:40 – 10:00 20’ Διάλειμμα
10:00 – 11:30 90’ 2η διδακτική περίοδος (3η και 4η ώρα)
11:30 – 11:45 15’ Διάλειμμα
11:45 – 12:25 40’ 5η διδακτική ώρα
12:25 – 12:35 10’ Διάλειμμα
12.35 – 13:15 40’ 6η διδακτική ώρα
 Λήξη Υποχρεωτικού  Προγράμματος

Ολοήμερο

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
13:20 – 14:00 40’ Σίτιση
14:00 – 14:15 15’ Διάλειμμα
14:15 – 15:00 45’ Μελέτη – Προετοιμασία
15.00 – 15.15 15΄ Διάλειμμα

15.15 – 16.00                 45΄                                   3η ώρα Ολοήμερου