Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Πρωινή ζώνη

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
08.00 – 8.15 15΄ Υποδοχή μαθητών
08.15 – 09:40 85΄ 1η διδακτική περίοδος (1η και 2η ώρα)
09:40 – 10:00 20΄ Διάλειμμα
10:00 – 11:30 90΄ 2η διδακτική περίοδος (3η και 4η ώρα)
11:30 – 11:45 15΄ Διάλειμμα
11:45 – 12:25 40΄ 5η διδακτική ώρα
12:25 – 12:35 10΄ Διάλειμμα
12.35 – 13:15 40΄ 6η διδακτική ώρα
 Λήξη Υποχρεωτικού  Προγράμματος

Ολοήμερο

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
13:20 – 14:00 40΄ Σίτιση
14:00 – 14:15 15΄ Διάλειμμα
14:15 – 15:00 45΄ Μελέτη – Προετοιμασία
15.00 – 15.15

15.15 – 16.00

 

15΄

45΄

Διάλειμμα

2η ώρα Ολοημέρου